spôsob doručenia

Prostredníctvom súkromnej dopravnej spoločnosti REMAX

Zásielka bude doručená do 24 hodín od podania prepravcovi. O odoslaní tovaru budete informovaný e-mailom. V prípade doručenie prostredníctvom Remax je nutné vyplniť pre doručenie takú adresu, na ktorej budete zastihnuteľný počas dňa medzi 8.00 - 18.00. V prípade, že týmto miestom bude Vaše zamestnanie, je potrebné uviesť okrem Vášho mena tiež názov a adresu firmy. 

Poštovné Remax v rámci SR pri platbe vopred: 3,99 EUR

Poštovné Remax v rámci Českej republiky pri platbe vopred: 10 EUR

Dobierka: + 1 EUR

Pri nákupu v hodnote nad 100 EUR je poštovné zadarmo v rámci územia SR

 

Prevzatie tovaru od prepravcu:

Kupujúci je povinný dodaný tovar a priložené doklady bezprostredne po ich prevzatí prehliadnuť a skontrolovať neporušenosť obalu. Ak príjemca zistí zjavné vady, oznámi túto skutočnosť bez odkladu prepravcovi, ktorý je povinný spísať na mieste zápis o škode. Tento zápis je potrebný na vybavenie reklamácie. 

Každá zásielka (mimo obálky) je prelepená lepiacou páskou. Ak je táto páska pretrhnutá, prelepená inou páskou alebo úplne nahradená inou páskou, nepreberajte túto zásielku alebo ju prevezmite s výhradou; prípadne na mieste spolu s prepravcom prekontrolujte ihneď obsah zásielky.

Zákazník má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku neprebrať, v tomto prípade je nutné spísať s prepravcom zápis o škode a zároveň ihneď kontaktovať odosielateľa (internetový obchod) telefonicky  alebo e-mailom. Ak odporúčané kroky spotrebiteľ pri dodaní chybnej zásielky urobí, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie dodaného tovaru a jeho nového dodania. Ak nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodený alebo chýbajúci tovar nahradiť.

Odporúčaný postup pri poškodenom obsahu prevzatej zásielky:

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol prepravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky kupujúcim sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia obsahu zásielky riešené s prepravcom.
Odporúčaný postup pri poškodení obsahu prevzatej zásielky je podľa zvoleného prepravcu nasledujúce:
Kupujúci je povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.
V oboch prípadoch odporúčame kontaktovať prepravcu bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie. 


Poznámka:

Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený, aj keď obal poškodený nie je. Ak zásielka pri dodaní javí známky poškodenia, odmietnite ju prevziať.
Ak k takejto nepríjemnej situácii dôjde, informujte nás bezodkladne (najneskôr však nasledujúci pracovný deň) o vzniknutom stave prostredníctvom emailu alebo na tel. čísle +421 948 44 11 53. Situácia bude vyriešená v najkratšom možnom čase. 
V prípade akéhokoľvek dotazu, nezrovnalosti alebo problémov s prepravou, nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom, sme tu pre Vás.

 

Problémy s doručením

Pretože pre doručovanie zásielok využívame služby externých spoločností, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k Vám nedorazila vo vopred ohlásenom termíne. V takom prípade si najprv veľmi jednoducho overte, kde sa Vaša zásielka nachádza.

1./ na Váš email sme zaslali podacie číslo zásielky (ak Vám e-mail neprišiel, kontaktujte nás a bude Vám číslo oznámené)
2./ ak spoločnosť zásielku stratila, okamžite nás kontaktujte, aby sme Vám mohli vybaviť reklamáciu stratenej zásielky a zaslať Vám nový tovar